Datum objave: 11. 09. 2018.

                                                        

Smart Regulation Index (SRI) mjeri spremnost tržišta rada da koristi agencije za privatno zapošljavanje u naznačenim zemljama i usredotočuje se na sektor agencijskog rada. Indeksni rezultat temelji se na odgovorima članova Svjetske organizacije za zapošljavanje na anketu koja je podijeljena u četiri kategorije s maksimalnim globalnim rezultatom od 100.

Agencije za zapošljavanje, a privremeno zapošljavanje osobito, imaju značajnu ulogu smanjenja sive ekonomije dopuštajući ljudima da se uključe u legalno tržište rada i osiguraju socijalna prava, a s druge strane društvo dobiva poreze i socijalne doprinose koji bi bili izgubljeni na drugi način. Saznajte više klikom na poveznicu:

 

--> P R E U Z M I T E     I S T R A Ž I V A NJ E <--