Online upitnik za procjenu ponašanja ljudi u realnoj sredini koji prikazuje psihološki profil kroz četiri faktora ponašanja:

 

Dominacija - način na koji odgovaramo na izazove i probleme

 

Utjecajnost - način na koji ukazujemo na vlastita gledišta

 

Postojanost - način na koji prihvaćamo tempo okoline

 

Suglasnost - način na koji reagiramo na tuđa pravila i postupke