15. 03. 2016.Saznajte više

Pročitajte detaljnije o uslugama koje nudimo u Hrvatskoj i regiji.


28. 02. 2016.Saznajte više

DEKRA je proširila svoju lokalnu mrežu poslovnica otvaranjem poslovnice u Zadru u ulici Stjepana Radića 42.


01. 07. 2015.Saznajte više

DEKRA news international


01. 03. 2015.Saznajte više

DEKRA je proširila svoju regionalnu mrežu otvaranjem tvrtke DEKRA ZAPOSLITEV d.o.o. u Ljubljani.


17. 02. 2015.Saznajte više

HUP-Koordinacija za agencijski rad i posredovanje pri zapošljavanju potpisala je 16. veljače načela Poslovne etike koja daje osnovne smjernice za profesionalno, etično i transparentno postupanje prema tražiteljima zaposlenja, ustupljenim radnicima te klijentima i korisnicima usluga.