Organizacijska kultura je „osobnost” organizacije koja nastaje kao rezultat organizacijskog učenja i usvajanja određenih mišljenja i ponašanja koja se „fiksiraju” i postaju uobičajena.

Identificiramo elemente organizacijske kulture kao polaznu osnovu za projekte zapošljavanja, employer brandinga, izrade misije i vizije poslovanja i drugo.

Otkrivamo najznačajnije vrijednosti, norme, stavove, uvjerenja te organizacijske rituale i žargone.

Ispitivanje je anonimno i traje 15 minuta, a postavlja se u aplikaciji DEKRA HR.net.