Ispitivanje organizacijske klime podrazumijeva ispitivanje opće psihološke atmosfere u Vašoj kompaniji koja izravno utječe na produktivnost Vaših zaposlenika. Iz tog razloga,  ispitivanje organizacijske klime je projekt od ključnog interesa pri objašnjenju i razumijevanju ponašanja ljudi u organizaciji.  

Osim metode "papir-olovka" DEKRA ispitivanje organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenika provodimo i putem naše web aplikacije - DEKRA HR.net.