Metoda ocjenjivanja radnih osobina menadžera od strane većeg broj suradnika koji čine „puni krug” oko procjenjivane osobe. Projekt postavljamo u aplikaciji DEKRA HR.net, a provedba postupka ocjenjivanja se vrši putem online upitnika.

 

Upitnik pokriva područja: komunikacijske vještine, stručnost, analitičke, strateške i organizacijske vještine, produktivnost, motiviranost, odlučivanje, integritet, rukvođenje, inovativnost i prilagodljivost.

 

Skupine ocjenjivača su: nadređeni, suradnici iste razine, podređeni suradnici i samoprocjena.

 

Dodatno u ponudi: DEKRA 180° procjena radnih osobina zaposlenika. Prilagođena je inačica DEKRA 360° pocjene koja se odnosi na posebno dizajnirani upitnik koji se koristi za procjenu radnih osobina zaposlenika na nerukovodećim funkcijama od strane većeg broja suradnika.