Agencijski rad je koncept putem kojeg agencija ustupa radnika na rad kod korisnika pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a s korisnikom Ugovor o ustupanju. Uz pronalaženje kvalitetnog i odgovarajućeg kadra za Vašu poslovnu organizaciju, usluga agencijskog rada / privremenog zapošljavanja uključuje i obavljanje svih administrativnih, pravnih i računovodstvenih poslova čime štedimo Vaše dragocjeno vrijeme. Uz navedeno, prednost privremenog zapošljavanja putem DEKRA-e je svakako i ta što smo, zbog velike baze kandidata, u mogućnosti vrlo brzo odreagirati na Vaše potrebe za radnicima.