Agencijski rad je koncept putem kojeg agencija ustupa radnika na rad kod korisnika pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a s korisnikom Ugovor o ustupanju. Uz pronalaženje kvalitetnog i odgovarajućeg kadra za Vašu poslovnu organizaciju, usluga agencijskog rada / privremenog zapošljavanja uključuje i obavljanje svih administrativnih, pravnih i računovodstvenih poslova čime štedimo Vaše dragocjeno vrijeme. Uz navedeno, prednost privremenog zapošljavanja putem DEKRA-e je svakako i ta što smo, zbog velike baze kandidata, u mogućnosti vrlo brzo odreagirati na Vaše potrebe za radnicima.

 

Modeli ustupanja radnika

1. Ustupanje radnika po modelu administriranja

  • Zapošljavamo radnika i ustupamo Vam ga na rad pri čemu preuzimamo kompletne poslove administracije i operativnog vođenja.
  • Na taj način omogućujemo Vam da se u potpunosti fokusirate na svoje poslovanje, a da brigu o radnicima prepustite nama.
  • Kod ovog modela ustupanja radnika, agencijska naknada obračunava se na ukupan mjesečni trošak radnika.

 

2. Ustupanje radnika po modelu efektivnog radnog sata

  • Kao i kod modela administriranja, ustupamo Vam radnika na rad te preuzimamo na sebe kompletne administrativne poslove.
  • Kod ovog modela ustupanja radnika, obračunavamo Vam samo efektivne radne sate koje je radnik odradio.
  • Radni sati koji nisu efektivni (bolovanja radnika, godišnji odmori, blagdani itd.) Vam neće biti naplaćeni.

 

Agencijski rad - Try & Hire

Try & Hire usluga podrazumijeva:

  • Ustupanje radnika po modelu administriranja ili efektivnog radnog sata na određeni probni rok.
  • Nakon odrađenog probnog roka nudi Vam se mogućnost preuzimanja odnosno direktnog zapošljavanja ukoliko je radnik zadovoljio Vaša očekivanja. Po potrebi kompletan Try&Hire proces možemo ponoviti.
  • Try&Hire usluga idealna je prilika da za Vas pronađemo zaposlenike koji će se uklopiti u Vašu poslovnu organizaciju.